Θέσεις

16 Θέσεις

Δημοκρατία Συμμετοχή Πολιτών

• Ο δήμος είναι ο εγγύτερος θεσμός του πολίτη. Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις για την καθημερινότητά τους είναι αναγκαία
• Ανάπτυξη όλων των νέων τεχνολογιών ψηφιακής επικοινωνίας για τη διαφάνεια, τη δημόσια διαβούλευση και την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών
• Δημιουργία πλατφόρμας διαβούλευσης για κάθε θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου
• Αρχειοθέτηση όλων των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά θέμα Ημερήσιας Διάταξης
• Ειδική πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των πολιτών σε θέματα που τους αφορούν
• Ουσιαστική λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης
• Ουσιαστική συμμετοχή των συλλογικών φορέων στα νομικά πρόσωπα (σχολικές επιτροπές, ενώσεις γονέων, παιδικούς σταθμούς, συλλόγους εργαζομένων και συλλόγους γονέων, σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία)
• Aνάληψη πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της συμμετοχής τού Δημότη στα κέντρα λήψης των αποφάσεων:
• (α) Με ανάδειξη της Δημόσιας Ετήσιας Απολογιστικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαβούλευσης, ως σημαντικές διαδικασίες άσκησης Δημοτικής πολιτικής, όπως και την πληροφόρηση των Πολιτών για την οργάνωση του Δήμου και τη διάθεση των υλικών πόρων, και
• (β) Με καθιέρωση τοπικών δημοψηφισμάτων για την λήψη αποφάσεων σε ιδιαίτερης σημασίας θέματα όπως και δομών άμεσης Δημοκρατίας
• Λογοδότηση ενώπιον των δημοτών για όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο
• Καθιέρωση πλήρους διαφάνειας σε όλες τις προμήθειες του Δήμου με διενέργεια διαγωνισμών και δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας από την αντιπολίτευση και κάθε ενδιαφερόμενο Πολίτη
• Καθιέρωση του Συμμετοχικού προϋπολογισμού όπως εφαρμόζεται σε πολλές πόλεις του εξωτερικού

Στο Δήμο μας έχουμε αρκετό πράσινο, αλλά δύσκολα μπορούμε να περπατήσουμε με ασφάλεια από ένα κεντρικό σημείο σε άλλο ώστε να χαρούμε τις γειτονιές μας. Οι τρεις από τις τέσσερις λεωφορειακές γραμμές του Ο.Α.Σ.Α. έχουν αραιά δρομολόγια. Λίγοι κάτοικοι γνωρίζουν τις γραμμές και τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας. Η στάθμευση στο κάτω μέρος του Χολαργού είναι πολύ δύσκολη. Η διαμπερής κυκλοφορία και οι αυξημένες ταχύτητες κυκλοφορίας αποτελούν πρόβλημα για αρκετές περιοχές. Οι μαθητές δεν μπορούν να πάνε στα σχολεία με ασφάλεια. Η δημοτική αρχή παρέλαβε μια ψευδεπίγραφη Υπηρεσία Βιώσιμης Κινητικότητας και τελικά τίποτα από αυτά δεν κατάφερε να βελτιώσει. Χρειαζόμαστε ένα πραγματικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), η υλοποίηση του οποίου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα εξής:
• Πεζοδρόμια και διαδρομές πεζών και ποδηλάτων που με ασφάλεια, απρόσκοπτα και ευχάριστα να ενώνουν πολυσύχναστα σημεία της πόλης μας (σχολεία, αθλητικούς χώρους, πλατείες, σταθμούς μετρό, χώρους πρασίνου, εμπορικές ζώνες)
• Βελτίωση στη συχνότητα των λεωφορειακών γραμμών, των δημοτικών αλλά και του Ο.Α.Σ.Α.
• Κυκλοφοριακά ασφαλείς ζώνες γύρω από τα σχολεία
• Επεμβάσεις οδικής ασφάλειας και οργάνωση της στάθμευσης γενικότερα αλλά πολύ πιο στοχευμένα σε συγκεκριμένες περιοχές.

Βιώσιμη Κινητικότητα – Συγκοινωνίες

Ποιότητα Ζωής – Περιβάλλον

Κύρια στόχευση του συνδυασμού μας είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση του δήμου μας, ο οποίος ενώ έχει πράσινο, πρέπει να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να το διατηρήσει και να το αυξήσει. Η παρούσα δημοτική αρχή διαχειρίζεται χωρίς σχέδιο το πράσινο και το περιβάλλον του δήμου μας. Στις περιοχές με μειωμένο πράσινο πρέπει να επιδιώξουμε την αύξηση του πρασίνου. Όποτε υπάρχει ανάγκη κοπής δένδρων ή άλλων φυτών θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονη προσπάθεια διατήρησης του ισοζυγίου πρασίνου στην γειτονιά ή σε μειονεκτούσες γειτονιές, ώστε να διατηρείται το ισοζύγιο πρασίνου ή να αυξάνεται η έκταση πρασίνου. Αναβάθμιση της σχέσης μας με την περιοχή του Ιλισού και του Υμηττού Θέλουμε να ξέρουμε τι έχουμε, τι δυνατότητες υπάρχουν και πως θα τις πετύχουμε, και αυτά τα αρνήθηκε επί σχεδόν πέντε χρόνια η δημοτική αρχή. Τα ειδικότερα μέτρα που προτείνουμε είναι:
• Άμεση εκπόνηση μελέτης διαχείρισης πρασίνου του δήμου.Θα καταλήξει σε:
• Καταγραφή, αποτύπωση, κατανομή της υφιστάμενης κατάστασης βλάστησης σε πάρκα, πεζοδρόμια και γενικά δημόσιους χώρους. Στοχευμένες παρεμβάσεις σε συνδυασμό με τις αρχές βιώσιμης κινητικότητας και ένα πραγματικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)
• Διαμόρφωση στρατηγικής για το πράσινο στο δήμο και κατάλογο κατάλληλων φυτών, για κάθε τύπο χώρων πρασίνου του δήμου μας ώστε να χρησιμοποιούνται συστηματικά τα κατάλληλα είδη. Οι δημότες θα ενημερωθούν και θα συμμετέχουν και κατά την εκπόνηση της μελέτης και για τα συμπεράσματα της
• Αρχές για την αδειοδότηση κοπής δένδρων και το ισοζύγιο πρασίνου
• Αναβάθμιση της υπηρεσίας πρασίνου. Εξέταση επάρκειας στελέχωσης
• Ιλισός: Διαγωνισμός ιδεών για ταχεία και στη συνέχεια μεσοπρόθεσμη ήπια ανάδειξη του ρέματος και της γύρω περιοχής, συνδέοντας περιπατητικά τις περιοχές Χολαργού, Παπάγου και πάρκου Γουδή, με τρόπους βέβαια που επιτρέπονται στα πλαίσια προστασίας του Υμηττού. Σύνδεση με τον σχεδιασμό του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή
• Ήπια, αλλά πρότυπη, επέμβαση ανάδειξης στην περιοχή της Αγίας Ελεούσας και των πηγών του Ιλισού σε συνδυασμό με τα αρχαιολογικά ευρήματα κατάλοιπα νεολιθικής εποχής
• Υμηττός: αποφάσεις και διαχείριση επισκεψιμότητας, σύνδεση με όραμα τοπικής ανάπτυξης
• Διαμόρφωση απόψεων για το Μητροπολιτικό Πάρκου Γουδή και συνεχής παρακολούθηση εξελίξεων. Τεκμηριωμένες παρεμβάσεις
• Αναθεώρηση του υφιστάμενου για τον Δήμο Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στο πλαίσιο του Συμφώνου Δημάρχων. Έχει σκοπό να γίνουν διορθώσεις και να τεθούν μετρήσιμοι και να ιεραρχηθούν δράσεις βάσει των δεικτών αποδοτικότητας και ευκολίας πραγματοποίησης τους υπό τις υφιστάμενες ή προβλεπόμενες συνθήκες

Η ασφάλεια, στην κατοικία, στους δρόμους της πόλης, σε κάθε γωνιά είναι από τα υψηλής προτεραιότητας ζητήματα για όλους τους κατοίκους μιας πόλης και βέβαια και για τη δική μας αφού τα περιστατικά παραβατικότητας τα τελευταία χρόνια έχουν δυστυχώς αυξηθεί. Οι προτάσεις του συνδυασμού μας περιλαμβάνουν τα εξής:
•Μηχανισμό έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης, συνδεδεμένο με το αστυνομικό τμήμα της πόλης ώστε να ενημερώνει για κάθε περιστατικό ανομίας μέσω του site του Δήμου, μέσω social media, αλλά και sms, σε πραγματικό χρόνο.
•Το Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας να συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση και να έχει έναν διευρυμένο και αναβαθμισμένο ρόλο δίνοντας οδηγίες και λύσεις αλλά κάνοντας και ενημερώσεις σε σχολεία και ηλικιωμένους πιο στοχευμένα αλλά και γενικότερα σε όλες τις ομάδες του τοπικού πληθυσμού
•Σύστημα συλλογικής διαπραγμάτευσης με σκοπό ο Δήμος να πετύχει καλύτερες τιμές για προμήθεια συναγερμού και άλλων συστημάτων προειδοποίησης και αποτροπής για λογαριασμό των δημοτών και κατοίκων που το επιθυμούν
•Δυνατότητα αντιγραφής του προγράμματος «SOS ΓΕΙΤΟΝΑ» που εφαρμόζεται στη Γερμανία και την Κύπρο
•Καλύτερος ηλεκτροφωτισμός σε δρόμους, πλατείες, στα πάρκα, σε πάρκινγκ, σε όλους τους δημόσιους χώρους. Μελέτες έχουν δείξει ότι μια σωστά και επαρκώς φωτισμένη πόλη, είναι μια πόλη που δεν ευδοκιμεί η παραβατικότητα
•Χρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκών κονδυλίων προγραμμάτων ασφάλειας που υλοποιούνται σε συνδυασμό με την τοπική Αστυνομία

Ασφάλεια

Διαχείριση Απορριμμάτων – Μείωση – Επαναχρησιμοποίηση -Ανακύκλωση

Η βελτίωση της καθαριότητας στην πόλη αλλά και η βελτίωση στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων αποτελεί πρώτο μέλημα του συνδυασμού μας. Είναι προφανές ότι με μία διαφορετική διαχείριση των απορριμμάτων της πόλης μπορούμε να οδηγηθούμε σε δραστική μείωση του όγκου τους, να εξασφαλίσουμε την επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων υλικών προς όφελος του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα θα επιδιώξουμε να μειώσουμε σημαντικά το σημαντικό κόστος της αποκομιδής τους.
Σήμερα ο Δήμος μας ανακυκλώνει το απογοητευτικό 5% των συσκευασιών και του έντυπου χαρτιού (μπλε κάδος), λίγο περισσότερο από το πενιχρό 3,8% της Περιφέρειας Αττικής. Το καλλίτερο δεν είναι πια αρκετό. Μπορούμε και πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού να αλλάξει το υπόδειγμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού να είναι ένας Δήμος που δεν οδηγεί τα απορρίμματα του για ταφή αλλά τα ανακυκλώνει και τα αξιοποιεί. Μπορούμε να συζητήσουμε επί μακρόν τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλά το ελάχιστο θα ήταν, ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια να καταφέρει να ανακυκλώνει το 15% των απορριμμάτων που παράγει. Να αυξήσει δηλαδή, κατά το τριπλάσιο το ποσοστό της ανακύκλωσης. Για να μπορούμε να δείξουμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος στη διαχείριση των απορριμμάτων, που δεν οδηγεί απαραίτητα στο ΧΥΤΑ. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά είναι δυνατό. Χρειάζεται ενημέρωση, εκπαίδευση και δέσμευση, ώστε να συμμετάσχουν όλοι οι συμπολίτες μας στο εγχείρημα. Τα βασικά σημεία στα οποία θα συνίσταται η πολιτική μας είναι:
• Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που οδηγούνται στο ΧΥΤΑ με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του συνολικού κόστους της διαχείρισης
τους
• Εφαρμογή των προτάσεων του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου (δημοτικού κέντρο
διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
• Ανάπτυξη του συστήματος διαλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών με ξεχωριστά ρεύματα και ιδίως των τροφικών υπολειμμάτων.
• Αξιοποίηση της οικιακής κομποστοποίησης και στο μέτρο του δυνατού της κομποστοποίησης σε επίπεδο γειτονιάς
• Εξορθολογισμός του συστήματος αποκομιδής των απορριμμάτων με «έξυπνες λύσεις» (π.χ. τοποθέτηση αισθητήρων όγκου στους κάδους
συλλογής για ορθολογική διαχείριση των δρομολογίων μέσω διαδικτύου)
• Η όποια μείωση κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων θα επιστρέφεται στο Δημότη με μείωση των ανταποδοτικών τελών
• Περιοδική εξέταση ανάγκης αναθεώρησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού
• Συνεχής και συνεπής εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων του Δήμου στην ανακύκλωσης των απορριμμάτων αλλά και στην
πρόληψη παραγωγής τους.
• Συστηματική ενημέρωση όλων των κατοίκων του Δήμου για τα αποτελέσματα και τους επόμενους στόχους της διαχείρισης (παραγωγή απορριμμάτων, επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης, κόστος, νέες πρωτοβουλίες). Προβλέπεται στον τελευταίο Κανονισμό Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι το θέμα της ορθολογικής και περιβαλλοντικά αποδεκτής διαχείρισης των απορριμμάτων δεν είναι απλώς θέμα δημόσιας υγείας. Είναι κυρίως θέμα πολιτισμού. Αξίζει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί

• Θεσμοθέτηση Στελεχωμένου Γραφείου Παιδείας με σκοπό την ένταξη των σχολείων σε αναπτυξιακά προγράμματα, τη συνεπή επικοινωνία σχολικής κοινότητας-δημοτικών υπηρεσιών και την ενίσχυση του ρόλου των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων
• Εκπόνηση και κατάθεση τεκμηριωμένων μελετών για τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων, ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα οι ανάγκες σε σχολική στέγη
• Διαμόρφωση ασφαλών διαδρομών για τα παιδιά προς όλα τα σχολεία (πεζοδιαδρόμων), αχτινωτά, μετά από εκστρατεία ενημέρωσης και διαβούλευσης των περιοίκων
• Δημιουργία Ανοιχτών Σχολείων στη Γειτονιά δίνοντας ένα διαφορετικό σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά με απογευματινά προγράμματα μελέτης, έκφρασης, δημιουργίας και ψυχαγωγίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα χρηματοδοτήσεις με στοχευμένα προγράμματα που αφορούν και σε ενήλικες
• Θεσμοθέτηση του «Διαχειριστή του Σχολείου» με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων, τη φύλαξη, την καθαριότητα και την επιστασία των κτιρίων εκτός σχολικού/διδακτικού ωραρίου
• Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. για την καθημερινή καθαριότητα, φύλαξη και επιστασία όλων των σχολείων
• Δίκαιη και διαφανή κατανομή των κονδυλίων που αναλογούν σε κάθε σχολική μονάδα με αντικειμενικά κριτήρια, όπως προβλέπεται, εξασφαλίζοντας την οικονομική αυτονομία του κάθε σχολείου για τις λειτουργικές του ανάγκες
• Αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων βάσει σύγχρονων, καινοτόμων αντιλήψεων αρχιτεκτονικής
• Συστηματική και αυτοματοποιημένη συντήρηση των σχολικών υποδομών και με τη χρήση νέων τεχνολογικών εφαρμογών
• Σύσταση ψυχοκοινωνικής ομάδας ειδικών επιστημόνων στήριξης των παιδιών και εφήβων σε θέματα μαθησιακών αναγκών καθώς και συμβουλευτικής υποστήριξης για εκπαιδευτικούς και γονείς
• Εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής παρακολούθησης όλων των μαθητών της πόλης και δημιουργία του ιατρικού φακέλου του μαθητή με την επίβλεψη ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού των δημοτικών ιατρείων
• Εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων για παιδιά κι εφήβους με στόχους την ενίσχυση του εθελοντισμού, την εμπέδωση της έννοιας του πολίτη, την ενημέρωσή τους για ζητήματα εξάρτησης (αλκοόλ, ναρκωτικά, διαδίκτυο)

Εκπαίδευση

Πολιτισμός

Στο πλαίσιο της πολιτισμικής ανάπτυξης και προώθησης και του τοπικού πολιτισμού, που είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος του συνδυασμού μας, κρίσιμο ρόλο θα παίξουν η Δημοτική Βιβλιοθήκη, το Φεστιβάλ στο Κηποθέατρο και τα καλλιτεχνικά μαθήματα στο Δ.Ο.Π.Α.Π. Αναλυτικά:
Η Δημοτική βιβλιοθήκη Χολαργού-Παπάγου μπορεί να αναπτύσσει δραστηριότητες με σκοπό να επιτύχει τους εξής στόχους:
• Την ενίσχυση κάθε είδους πολιτιστικής δραστηριότητας μέσω δημιουργίας αντίστοιχων ομάδων π.χ. μουσικών, χορευτικών, θεατρικών κλπ
• Την πραγματοποίηση εκθέσεων, διαλέξεων, αφιερωμάτων σε λογοτέχνες, συνεδρίων
• Τη δημιουργία λέσχης ανάγνωσης με σκοπό την προώθηση της φιλαναγνωσίας και της ψυχαγωγίας με δημιουργία «κοινότητας
αναγνωστών»
• Την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς του Δήμου με σκοπό τη σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης των μαθητών με το λογοτεχνικό βιβλίο
• Την ενημέρωση του κοινού σε όλα τα θέματα που αφορούν την τοπική πολιτιστική κληρονομιά
• Την παροχή ειδικών υπηρεσιών και υλικού σε άτομα με αναπηρία με τη δημιουργία «κινητής βιβλιοθήκης»
• Την οργάνωση, διαχείριση και διάθεση τοπικών πηγών πληροφόρησης με συγκέντρωση έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού
• Τη συνεχή διερεύνηση των αναγκών των χρηστών της για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους με δημιουργία
ηλεκτρονικού καταλόγου, ένταξη της βιβλιοθήκης σε εθνικό δίκτυο βιβλιοθηκών, εκτεταμένο ωράριο λειτουργίας
• Την οργάνωση φροντιστηριακών μαθημάτων με σκοπό τη βοήθεια των μαθητών του Δήμου που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, δημιουργία δηλαδή ενός «κοινωνικού φροντιστηρίου» που να μην υπολείπεται σε τίποτα των ιδιωτικών
• Σε ότι αφορά το Φεστιβάλ στο Κηποθέατρο σημαντική παρέμβαση είναι η αρίθμηση θέσεων που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αλλά και ο εμπλουτισμός του προγράμματός του με δωρεάν παραστάσεις για τους δημότες και τους κατοίκους• Επιπλέον σημαντική επιδίωξή μας είναι ο εμπλουτισμός των καλλιτεχνικών μαθημάτων στα πλαίσια του Δ.Ο.Π.Α.Π με μαθήματα παραδοσιακών οργάνων, χορών, χειροτεχνίας κλπ. σε συνεργασία και με τα τοπικά ωδεία και τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς

Ένα από τα πολύ θετικά γεγονότα που συμβαίνουν στο Δήμο μας σύμφωνα και με τα δεδομένα που λαμβάνουμε από τα τοπικά αθλητικά σωματεία και συλλόγους όπως ο Γ.Α.Σ.Χ. είναι η διαρκής αύξηση των παιδιών που αθλούνται. Ο ολοένα αυξανόμενος αυτός αριθμός καθιστά όπως τονίζει ο υποψήφιος Δήμαρχος Νικήτας Κανάκης, αναγκαίες και επιβεβλημένες τις ακόλουθες πολιτικές για τον αθλητισμό:
• Αύξηση επιχορήγησης δημοτικών κονδυλίων στα σωματεία με έναν ενιαίο, διάφανο, αντικειμενικό τρόπο, με διευρυμένα κριτήρια που θα συμφωνηθούν με όλους τους συλλόγους, ώστε να εξασφαλίζονται ταυτόχρονα και η πολιτική των κοινωνικών παροχών στους αδύνατους από τα σωματεία αλλά και η βιωσιμότητά των τελευταίων
• Δημιουργία επιπλέον αθλητικών χώρων με επαρκείς υποδομές, φιλικές σε ΑΜΕΑ, με άνετα και εξοπλισμένα αποδυτήρια και χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους για τους αθλητές αλλά και για για την αναμονή των γονέων σε αυτούς
• Δημιουργία νέων αθλητικών χώρων στα υφιστάμενα ανοιχτά γήπεδα (π.χ. Κονίτσης, Κύπρου, Βελισσαρίου, 4ου Δημοτικού Σχ. Χολαργού) που μπορούν να καλυφθούν με τις λυόμενες κατασκευές τύπου «μπαλόνι» άμεσα και με τη μέθοδο της προμήθειας, όπως και του γηπέδου του Τσακού
• Ανάγκη για μία ευρεία και συνεπή συμμετοχική διαδικασία όλων των αθλητικών σωματείων της πόλης όπου θα συμφωνηθούν οι νέες προτάσεις για τον αθλητισμό και θα τεθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα
• Δημιουργία μητρώου αθλητών στο πλαίσιο της σημασίας που δίνουμε για τη διασύνδεση των σωματείων της πόλης μεταξύ τους
• Ανάληψη από το Δήμο του κόστους της κάλυψης των εκπτώσεων που βαραίνουν οικογένειες που τα παιδιά τους επιλέγουν διαφορετικό άθλημα σε διαφορετικό σωματείο. Με στόχο την ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού, τη συμμετοχή όλων των παιδιών στα αθλήματα που πραγματικά επιθυμούν αλλά και την έμμεση ενίσχυση των ήδη περιορισμένων οικονομικών των συλλόγων
• Ανάληψη της ευθύνης από το Δήμο για τη χρηματοδότηση και δημιουργία της κάρτας αθλητή, ώστε να εξασφαλίζεται και να πιστοποιείται για το σύνολο των αθλουμένων παιδιών, ανεξαρτήτως συλλόγου και αθλήματος η αναγκαία καλή κατάσταση της υγείας τους
• Ανάληψη πρωτοβουλίας για να δημιουργηθεί το «Σπίτι της ρυθμικής». Ένα άθλημα που έχει ιδιαιτερότητες αφού χρειάζεται προπονητήριο με πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές προδιαγραφές ενώ απαιτούνται πολλές ώρες προπονήσεων, αφού τα αγωνιστικά τμήματα με τις πάμπολλες διακρίσεις τους, έχουν κάνει γνωστό τόσο το Σύλλογο όσο και την πόλη μας διεθνώς

Αθλητισμός

Νεολαία

Βασικός μας σκοπός είναι να γίνουν τόσο η περιοχή του Παπάγου όσο και η περιοχή του Χολαργού, πόλος έλξης πολιτιστικών δρώμενων, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην τοπική ανάπτυξη και την ενίσχυση της οικονομίας, θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις για το οραματικό μας πλαίσιο προς την κοινωνική αλλαγή.Για την επίτευξη αυτού του στόχου:
•Επιδιώκουμε τη διοργάνωση Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Νεολαίας και φοιτητών. Ενός φεστιβάλ νέων καλλιτεχνών, σε συνεργασία με αντίστοιχες ευρωπαϊκές πόλεις
•Διεκδικούμε την αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου, ώστε να δημιουργηθεί χώρος στέγασης των πολιτιστικών δράσεων της νεολαίας στην περιοχή και ταυτόχρονα επιδιώκουμε συνεργασία τόσο με ακαδημαϊκά ιδρύματα, όσο και όμορους Δήμους και την περιφέρεια
•Ιδρύουμε κέντρο νεολαίας (στέκι), το οποίο θα περιλαμβάνει αίθουσα εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη, στούντιο, ραδιοσταθμό, πρόσβαση σε Η/Υ, δωρεάν Wi-Fi
•Θεσπίζουμε και εκδίδουμε την Κάρτα Νέων του Δήμου, η οποία θα παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο Κέντρο Νεολαίας, αλλά και έκπτωση σε υπηρεσίες, αθλητικούς χώρους και συμβεβλημένα μαγαζιά.
•Θεσπίζουμε τη λειτουργία –σε ετήσια βάση- ανοιχτού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, στο οποίο θα διοργανώνονται κύκλοι σεμιναρίων σχετικά με νέες ιδέες, προτάσεις, ευκαιρίες, στον τομέα της απασχόλησης. Ταυτόχρονα, θα γίνεται διασύνδεση νέων της Ευρώπης, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, καθώς και την προώθηση επαγγελματικών συνεργασιών
•Λειτουργούμε γραφείο ενημέρωσης ανέργων και επιχειρήσεων, με σκοπό τη στήριξη τη απασχόλησης και της τοπικής επιχειρηματικότητας
•Συμβάλλουμε στη διεκδίκηση προγραμμάτων, ιδιαίτερα για τους νέους και τις νέες, από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την αύξηση των θέσεων εργασίας.Διοργανώνουμε σε διμηνιαία βάση βραδιές μαθητικών συγκροτημάτων, στο κέντρο νεολαίας του δήμου, με σκοπό να δώσουμε βήμα καλλιτεχνικής έκφρασης στους μαθητές και τις μαθήτριες των περιοχών μας.
•Ενισχύουμε την –από τα κάτω- δημοκρατία του δήμου με τη θέσπιση, σε μηνιαία βάση, συνελεύσεων νέων, στις οποίες η δημοτική αρχή θα δίνει, μεταξύ άλλων, χώρο αποφάσεων που αφορούν τη διαφάνεια των οικονομικών αποφάσεων (συμμετοχικός προϋπολογισμός) σε θέματα πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας
•Διεκδικούμε τη στήριξη πρωτοβουλιών νέων σε κάθε μορφή Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
•Επιδιώκουμε την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με σκοπό την πιο άμεση επικοινωνία και έκφραση προβλημάτων μεταξύ πολιτών και δημοτικής αρχής, αλλά και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. Λειτουργούμε το Δ.Σ. Νεολαίας

Οι φονικές πλημμύρες και πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική το 2018
έχουν καταστήσει σαφές ότι οι ευθύνες Δήμου, Περιφέρειας, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής είναι ποικίλες και θα πρέπει να είναι διακριτές ώστε όλοι να κάνουν αυτό που τους αναλογεί χωρίς να αλληλοεπικαλύπτονται. Η παράταξή μας επιθυμεί να ανοίξει διάλογο και να τεθεί ένας δημόσιος προβληματισμός για το πως ένα σχέδιο Πολιτικής Προστασίας μπορεί να είναι περισσότερο λειτουργικό και γνωστό σε όλους τους κατοίκους και εντέλει ουσιαστικά αποτελεσματικό. Για μας ο εθελοντισμός και η πολιτική προστασία βρίσκονται πολύ ψηλά στην προγραμματική μας ατζέντα διότι
εκτός από τη δημόσια ασφάλεια και την αξία της αλληλεγγύης η εξέλιξη αυτού του μηχανισμού μπορεί να συνεισφέρει πολλαπλά και στην κατεύθυνση της φιλικής γειτονιάς και στην κατεύθυνση της κοινωνικής συνοχής. Το ζητούμενο είναι να φτάσουμε σε αυτό που σήμερα στις σύγχρονες Ευρωπαϊκές πόλεις ονομάζουμε Resilient Cities δηλαδή η πόλη που μπορεί να αντιμετωπίζει άμεσα κοινωνικές και περιβαλλοντικές απειλές. Στα πλαίσια αυτά:
• Ο τομέας Πολιτική Προστασία πρέπει να βασίζεται σε μια συνεχή και αδιάλειπτη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου που λείπει από το Δήμο μας. Έχουμε άλλωστε μια τεράστια εμπειρία πια από την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης και ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντάμε.
• Συνεχής πρέπει να είναι η επιμόρφωση, η κατάρτιση και η εκπαίδευση που αποτελούν αναγκαία στοιχεία για την αποτελεσματικότητα, αλλά και για την ασφάλεια των εθελοντών και εδώ χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και συνεισφορά του Δήμου μας
• Άμεση προτεραιότητα η ασφαλιστική κάλυψη και η κάλυψη για την αστική ευθύνη των εθελοντών που εμπλέκονται σε τόσο επικίνδυνες και κρίσιμες καταστάσεις. Ακόμα στόχος είναι η εξάλειψη των κενών που υπάρχουν σήμερα στην Πολιτική Προστασία όπως:
1. η μη καταγραφή και αποτύπωση της τρωτότητας των σημείων του Δήμου μας
2. το μη υπάρχον σχέδιο συμπεριφοράς του κόσμου και ενημέρωσης για το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση κατάστασης κρίσης
3. η ανεπαρκής συνεργασία και εναρμόνιση με τις πολιτικές και τις δράσεις του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας
4. η ανεπάρκεια εξοπλισμού
• Προσπάθεια ώστε η ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. να εκμεταλλευτεί με τον πλέον βέλτιστο τρόπο τις χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της σημασίας που δίνουν στον τομέα αυτό οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί. Χρηματοδοτήσεις και προγράμματα που τα έχει απόλυτη ανάγκη κυρίως διότι ο εξοπλισμός με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, αυξάνει στον μέγιστο βαθμό την αποτελεσματικότητα αλλά και την ασφάλεια των εθελοντών

Πολιτική Προστασία

Ανάπτυξη Τοπικής Οικονομίας-Κοινωνική Οικονομία–Ανεργία

Η κοινωνική πολιτική του συνδυασμού μας φιλοδοξεί να μην εξαντλείται σε αμυντικές δραστηριότητες όπως τα δίκτυα κοινωνικής προστασίας αλλά να διαπνέεται από θετικές παρεμβάσεις και να διατρέχει όλη την πολιτική της δημοτικής αρχής σε όλες τις εκφάνσεις της. Στόχος μας είναι όχι μόνο η διαχείριση των ανισοτήτων αλλά η άμβλυνση, καταπολέμηση και ανατροπή τους. Αυτά θα τα πετύχουμε με το να σταθεί αρωγός της τοπικής αγοράς και να αναπτύξει δράσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. Ειδικότερα με το:
• Να δημιουργηθεί γραφείο ενημέρωσης και τεκμηρίωσης των ανέργων, των νέων επιχειρηματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να υποστηρίξει την ένταξή τους σε προγράμματα χρηματοδότησης
• Να στηρίξει τη συνεταιριστική και κοινωνική οικονομία. Παρότρυνση και παροχή τεχνογνωσίας για ίδρυση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
• Να επιδιώξει Διαδημοτικές συνεργασίες για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και απασχόλησης
• Να ενημερώσει για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑλο) και τα οφέλη από αυτή έτσι ώστε να υπάρξει τοπική ανάπτυξη που να στηρίζεται στη συλλογική δράση
• Να διεκδικήσει προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς αλλά και εθνικούς πόρους ιδιαίτερα για τους νέους με σκοπό την αντιμετώπιση της ανεργίας και την αύξηση των θέσεων εργασίας
• Να συνεργαστεί και να αναπτύξει στενή σχέση του Δήμου με το Υπουργείο Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ενημέρωση των δημοτών αλλά και την επιμόρφωσή τους μέσω σεμιναρίων σχετικών με τη δημιουργία κοινωνικών και αναπτυξιακών συμπράξεων
• Να διεξάγει καμπάνιες υποστήριξης και τόνωσης της τοπικής αγοράς
• Να ενισχύσει και υποστηρίξει τους τοπικούς εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους και ενώσεις με σκοπό τη χάραξη σχεδιασμού και ανάληψης
πρωτοβουλίας για ενέργειες με βάση τις οικονομικές και κοινωνικές τοπικές ανάγκες
• Να επαναϋπολογίσει και επανακαθορίσει τις ζώνες βάσει των οποίων υπολογίζονται τα δημοτικά τέλη και να επαναπροσδιορίσει με μεγαλύτερη
δικαιοσύνη τα τέλη κατάληψης δημόσιων χώρων

Ο Δήμος του αύριο δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς την κοινωνία. Πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή και άμεση επαφή με την κοινωνία, να αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό και τις επιδεξιότητες που διαθέτει αυτό, να αντιλαμβάνεται άμεσα τις ανάγκες της που συνεχώς μεταλλάσσονται και να δρα πάντα με την συναίνεσή της και τις προτεραιότητές της. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και η δημοκρατία είναι απαραίτητες, για να μπορεί ο κάθε πολίτης να καταχωρεί αιτήματα που θα αξιολογούνται δημόσια, θα λαμβάνουν σειρά προτεραιότητας και θα ικανοποιούνται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σήμερα η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει από τον υπολογιστή του γραφείου του σπιτιού ή το κινητό, ο κάθε πολίτης αυτόματα να καταθέτει ένα αίτημά του, να εντοπίζει λακκούβες, προβλήματα καθαριότητας ή ελλείψεις φωτισμού, να λαμβάνει δημόσια έγγραφα και να διατυπώνει δημόσια απόψεις σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τον δήμο. Η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει στον κάθε πολίτη να παρακολουθεί από την οθόνη του υπολογιστή του όλες τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των πολιτικών οργάνων, ακόμη και να παρεμβαίνει on line. Για να μπορεί ο πολίτης να συμμετέχει στην διαμόρφωση, τη λήψη, αλλά και στην υλοποίηση των αποφάσεων. Ο δήμος ενημερώνοντας συνεχώς και αδιαλείπτως τον κάθε πολίτη για το κάθε τι που διαδραματίζεται στην περιοχή θα μπορεί να ενεργοποιήσει και να αξιοποιήσει ένα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό που είναι εξειδικευμένο σε κάθε τομέα. Για την ανάπτυξη του Εθελοντισμού την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού της τοπικής κοινωνίας μέσα από την Κοινωνική Οικονομία και την Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα. Για να λαμβάνει ο δήμος αποφάσεις που ανταποκρίνονται το ακέραιο στις εκάστοτε ανάγκες της κοινωνίας. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η δημόσια διαβούλευση επιτρέπει στο δήμο να μαθαίνει σε πραγματικό χρόνο τις ανάγκες της κοινωνίας, να βελτιώνει τις προτάσεις και να δίνει τις ορθές προτεραιότητες,πρέπει να εξεταστεί σοβαρά ένα σύστημα θεματολογικής και γεωγραφικής αποκέντρωσης στην δημόσια διαβούλευση. Ένα δίκτυο αμφίδρομης επικοινωνίας σε επίπεδο ανθρώπων που ενδιαφέρονται για ένα θέμα ή για μια γειτονιά. Για να βελτιωθούν οι επιδόσεις των δημοτικών υπηρεσιών.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πρόγραμμα Διαχείρισης Και Ευζωίας Αδέσποτων Ζώων Δήμου Παπάγου
–Χολαργού

Σύμφωνα με την νομοθεσία, οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και ευζωία των αδέσποτών τους. Η περισυλλογή, η καταγραφή, οι στειρώσεις, οι εμβολιασμοί, οι έσω και έξω αποπαρασιτώσεις, οι ηλεκτρονικές σημάνσεις (τσιπάκια) και οι θεραπείες των ζώων εάν νοσούν, είναι ευθύνη και υποχρέωση των Δήμων σε συνεργασία με το επίσημο τοπικό φιλοζωικό σωματείο (εάν υφίσταται) ή με πενταμελή επιτροπή όπως την ορίζει η νομοθεσία και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το οποίο και τις χρηματοδοτεί. Όλα τα παραπάνω είναι τα απολύτως βασικά και απαραίτητα πού οφείλουν οι Δήμοι να πράξουν. Ο δρόμος βέβαια από εκεί και ύστερα, είναι μακρύς και δύσκολος. Η χώρα μας, δυστυχώς απέχει ακόμα πολύ απ΄ όσα ορίζονται ως απαραίτητα για να θεωρείται ένα κράτος ως πολιτισμένο σε ότι έχει να κάνει με τα ζώα. Η φιλοζωία εμπεριέχεται στον Πολιτισμό. Είναι ένα από τα βασικά συστατικά του. Σκοπός και στόχος της παράταξής μας είναι να εφαρμόσουμε με πλήρη διαφάνεια τη νομοθεσία, η οποία συνίσταται στα εξής:
1. Επειδή όλα ξεκινούν από την παιδεία, οφείλουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, προς αυτή την κατεύθυνση σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς ούτως ώστε να εισάγουμε τη φιλοζωία στα δημοτικά σχολεία του δήμου, στα λύκεια αλλά και να ενημερώσουμε σε όλους τους δημότες μας, μέσω ενεργειών όπως ημερίδες ευαισθητοποίησης,εκστρατείες ενημέρωσης, σεμινάρια.
2. Μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο «βάρος» της φροντίδας των αδέσποτων μας (σίτιση, θεραπείες, στειρώσεις) το έχουν αναλάβει, οικειοθελώς, ανώνυμοι ζωόφιλοι δημότες μας. Συχνά υποχρεώνονται να έρθουν σε αντιπαραθέσεις με άλλους δημότες οι οποίοι λόγω εσφαλμένης ενημέρωσης ή άγνοιας «πολεμούν» τα αδέσποτα και επιθυμούν να εξαφανιστούν ως δια μαγείας. Ανάμεσά τους υπάρχουν δυστυχώς και κάποιοι πού τα δηλητηριάζουν (φόλες) επειδή θεωρούν πώς έτσι θα «διαχειριστούν» εύκολα και ανέξοδα τον πληθυσμό τους. Όμως μόνο μέσω στειρώσεων ελέγχεται ο πληθυσμός τους. Από την άλλη, οι ζωόφιλοι δημότες μας που ταΐζουν αδέσποτα, κυρίως γάτες, πρέπει να σέβονται το περιβάλλον και να τηρούν τους όρους υγιεινής, όπως ορίζει η νομοθεσία, εφ όσον επιτρέπει τη σίτιση τους από όλους και όχι μόνο από τα σωματεία ή τον δήμο.
3. Θα τοποθετηθούν ειδικές ταΐστρες και ποτίστρες σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου, αρχικά για τα αδέσποτα σκυλιά και θα εξετάσουμε την δυνατότητα τοποθέτησης αντίστοιχων σκευών για αδέσποτες γάτες. Σε κάθε περίπτωση, η σίτιση θα γίνεται με ξηρές τροφές, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων, θα προμηθεύει ο Δήμος από την χρηματοδότηση τού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από δωρεές καταστημάτων με είδη ζώων.
4. Θα δημιουργήσουμε 2 σελίδες στον ιστότοπο του δήμου μας και στο facebook για την προώθηση υιοθεσιών – φιλοξενιών και «Χάθηκε-Βρέθηκε» για ζωάκια που έχασαν δημότες μας ή βρέθηκαν και αναζητούνται οι κηδεμόνες τους. Δεν θα υφίστανται τύποις μόνον, θα είναι ενεργές, καθημερινά ενημερωμένες και αποτελεσματικές.
5. Τα επανεντασσόμενα στειρωμένα, εμβολιασμένα και τσιπαρισμένα αδέσποτα σκυλιά θα φέρουν περιλαίμια όπου θα αναγράφεται σε κονκάρδα «Δήμος Παπάγου – Χολαργού» ενώ θα φροντίζονται από ομάδες εθελοντών – δημοτών μας σε άμεση συνεργασία με τον Δήμο.
6. Ο Δήμος θα έχει στενή συνεργασία με τα τοπικά αστυνομικά τμήματα προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας και για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς. Θα ενεργοποιήσει την δημοτική μας αστυνομία ώστε να συμμετέχει στην συνολική μας προσπάθεια (π.χ. οι ιδιοκτήτες των σκύλων οφείλουν να μαζεύουν τα περιττώματα των σκύλων τους, να τα πηγαίνουν βόλτα πάντα με λουρί και να μην τα αφήνουν να κυκλοφορούν μόνα τους). Αγαπάμε την πόλη μας γι αυτό την θέλουμε πρότυπο πολιτισμού από κάθε άποψη. Καλούμε όλους τους δημότες μας να έρθουν στο πλάι μας ώστε να φτιάξουμε παρέα έναν όμορφο και βιώσιμο τόπο που θα μας κάνει υπερήφανους. Είμαστε και θα είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και ιδέες. Η συνεργασία με όλους σας είναι και θα είναι το βασικό συστατικό της δικής μας δημοτικής αρχής.

Πολλοί θεώρουν ότι η κοινωνική ομάδα των ανάπηρων είναι ασήμαντη. Μια ράμπα σε ένα πεζοδρόμιο, μία ακόμη λίγο παρακάτω, λίγοι διάσπαρτοι μονίμως κατειλημμένοι οδηγοί όδευσης τυφλών και ορισμένοι προσβάσιμοι δημόσιοι χώροι ήταν συνήθως αρκετά ώστε να υποστηρίζει η εκάστοτε δημοτική αρχή ότι υλοποιεί ολοκληρωμένη πολιτική για τους ανάπηρους/ες συμπολίτες/σες μας. Εμείς φιλοδοξούμε να πάμε πολλά βήματα παραπέρα!
• Δίνουμε την ευκαιρία στον ίδιο τον ανάπηρο πολίτη να προτείνει και να υλοποιήσει τις δομές που έχει ανάγκη. Δεν σταματάμε εκεί. Φέρνουμε στο επίκεντρο τον ίδιο τον ανάπηρο πολίτη, μέσα από εκδηλώσεις συνεκπαίδευσης στον δήμο Παπάγου Χολαργού ώστε να μας γνωρίσει την ζώσα κατάσταση της αναπηρίας.
• Μαθαίνουμε πολλά από αυτή την αμφίδρομα δημιουργική σχέση. Συνειδητοποιούμε την αναγκαιότητα της προσβασιμότητας στο δομικό περιβάλλον.
Θέτουμε κόκκινες γραμμές στους παραβάτες με αυστηρά πρόστιμα (όπως λ.χ. το παρκάρισμα αυτοκινήτων σε ράμπες πεζοδρομίων).
• Δημιουργούμε καθολική προσβασιμότητα σε όλους τους πολιτιστικούς χώρους όχι μόνο για παθητικούς αποδέκτες της τέχνης αλλά και ως ανάπηρους καλλιτέχνες.
• Ενσωματώνουμε στις παιδικές χαρές παιχνίδια για ανάπηρα παιδιά ενσωματώνοντάς τα στην τοπική κοινότητα.
• Στηρίζουμε τις οικογένειες με ανάπηρα μέλη έτσι ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινότητα τους.
• Εστιάζουμε στην προσβασιμότητα των σχολείων και στην παράλληλη στήριξη των ανάπηρων μαθητών. Σήμερα, που η οικονομική συγκυρία πλήττει κατάφορα τους αναπήρους, εμείς είμαστε εδώ για να συμπορευτούμε με τις νέες αυξημένες κοινωνικές απαιτήσεις.
• Δημιουργούμε ομάδα προτάσεων και θέσεων για θέματα αναπηρίας, απαρτιζόμενη από γονείς αλλά προπάντων από τους ίδιους τους ανάπηρους/ες πολίτες/σες.
• Συνεργαζόμαστε με όμορους Δήμους για την αλληλεπίδραση δομών (σχολεία, επαγγελματική εκπαίδευση, ειδικά ταξί κ.λ.π.) για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των αναπήρων.
• Γινόμαστε πιο αυστηροί στους παραβάτες που με την ασυνειδησία τους παρεμποδίζουν την προσβασιμότητα των αναπήρων στους δημόσιους χώρους, στερώντας τους το αναφαίρετο δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής στον κοινωνικό βίο.
• Δίνουμε κάθε δυνατή βοήθεια συνεργαζόμενοι με όλους τους θεσμικούς φορείς για τις ανάγκες τους (εκπαίδευση, δουλειά, μετακίνηση).
• Η πλήρης προσβασιμότητα σε δημόσιους χώρους του Δήμου μας και σε κάθε νέοέργο που θα υλοποιηθεί είναι αυτονόητη.
• Σεβόμαστε απόλυτα την ποικιλομορφία των ανθρώπων και το κάνουμε πράξη.

Αναπηρία και δήμος

Κοινωνική μέριμνα και Προάσπιση Υγείας Δημοτών

Στο δήμο Παπάγου Χολαργού διαθέτουμε 2 δημοτικά ιατρεία που στεγάζονται σε κτίρια με εξαιρετικά καλά οργανωμένους χώρους αλλά υπολείπονται τραγικά στη στελέχωσή τους κυρίως από ιατρούς. Φιλοξενούν μόνο εθελοντές ιατρούς του δήμου μας για πολύ λίγη ώρα εβδομαδιαίως ο καθένας ενώ θα μπορούσαν να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες επιπέδου Το.Μ.Υ με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών. Τις υπηρεσίες των 2 δημοτικών ιατρείων τις απολαμβάνει πολύ μικρός αριθμός δημοτών,κυρίως οι συμμετέχοντες στα Κ.Α.Π.Η. λόγω της συγκατοίκησης των 2 υπηρεσιών στα ίδια κτήρια (πολύ ωφέλιμο), αφ’ ενός μεν γιατί δεν έχουν γίνει ευρέως γνωστές οι υπηρεσίες τους αλλά και γιατί δεν διαθέτουν μόνιμο ιατρικό προσωπικό άμεσης παρέμβασης. Το νομικό καθεστώς λειτουργίας των δημοτικών ιατρείων δεν επιτρέπει την αξιοποίηση κονδυλίων από επιδοτούμενα προγράμματα ούτε και τη συμμετοχή τους σε ιατρικά και κοινωνικά προγράμματα του υπουργείου υγείας. Γι αυτό βρίσκονται σε αυτή την «εκφυλισμένη» λειτουργικά κατάσταση παρά τις εξαιρετικές τους υποδομές. Για τους προαναφερόμενους λόγους η παράταξή μας #μετονΝικήτα προτείνει:
1. Επέκταση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στα 2 δημοτικά ιατρεία με
• Πολύωρη κάλυψη καθημερινά από παιδίατρο και παθολόγο ή γενικό ιατρό για να εξυπηρετούνται όχι μόνο τα τακτικά ραντεβού αλλά να υπάρχει η δυνατότητα διεκπεραίωσης και επειγόντων περιστατικών
• Παροχή βεβαιώσεων άθλησης στους μαθητές και αθλητές του δήμου μας αλλά και σε όσους δημότες θέλουν να αθληθούν σε δημοτικές αθλητικές υποδομές
• Τέλεση τακτικών εμβολιασμών (π.χ. παιδιατρικά εμβόλια, αντιγριπικός εμβολιασμός)
• Διενέργεια και αξιολόγηση Mantoux
• Διενέργεια προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, δηλαδή τις αναγκαίες εξετάσεις αναλόγως της ομάδας κινδύνου που ανήκει ο εξεταζόμενος και τις προβλεπόμενες επαναλήψεις τους καθώς και παραπομπή του για περαιτέρω έλεγχο όταν αυτό χρειάζεται
• Προαγωγή της Υγείας, δηλαδή ενημέρωση για γενικότερα και σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας ώστε να επιτευχθούν πιο «υγιείς» συμπεριφορές
2. Κέντρο ψυχικής υγείας σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του δήμου και τον δημοτικό σχολικό σύμβουλο με συμμετοχή ιατρού ψυχιάτρου – ψυχοθεραπευτή αλλά και ψυχολόγου για υποστήριξη
• ψυχικά νοσούντων
• δημιουργία ομάδων απεξάρτησης από εθισμούς όπως αλκοόλ, τζόγο, διαδίκτυο, τροφικές διαταραχές, κάπνισμα και άλλες εθιστικές ουσίες
• επίλυση ενδοσχολικών προβληματικών συμπεριφορών
• ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και μείωση του άγχους επιδόσεων των αθλητών του δήμου μας που συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά αθλήματα
3. Δημοτικό κέντρο διάγνωσης και αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών με λογοθεραπεία και εργοθεραπεία για οικογένειες με οικονομική δυσχέρεια που δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά τους σε ιδιωτικές δομές
4. Δημιουργία ανοικτών δημοτικών χώρων φροντίδας ηλικιωμένων με ήπια χρόνια κινητικά προβλήματα και νοητικές διαταραχές (άνοια) με νοσηλευτική κάλυψη όπου οι οικογένειες θα φέρνουν τον ηλικιωμένο γονέα τους και θα του παρέχεται ένα ευχάριστο, ζεστό, ασφαλές περιβάλλον. Το προσωπικό θα φροντίζει για τη σίτισή του και τη λήψη των φαρμάκων του ώσπου να έρθουν τα παιδιά του μετά τις δουλειές τους να το πάρουν στο σπίτι.Θα υπάρχει εργασιοθεραπεία και κινησιοθεραπεία για τη διατήρηση της σωματικής και πνευματικής υγείας των συμμετεχόντων. Τα Κ.Η.Φ.Η (Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων) καλό είναι να βρίσκονται στα ίδια κτήρια με τα Κ.Α.Π.Η. και δημοτικά ιατρεία (αλλά σε δικό τους χώρο) γιατί έτσι θα καλύπτονται ιατρονοσηλευτικά από το προσωπικό των δημοτικών ιατρείων. Επιπλέον θα είναι πολύ ωφέλιμη η κάποια συνύπαρξη ηλικιωμένων σε καλή γενική κατάσταση με συνομήλικους με επηρεασμένη υγεία γιατί οι πρώτοι θα δίνουν ερεθίσματα και διάθεση για ζωή στους δεύτερους αλλά και οι πάσχοντες θα δίνουν το μέτρο σύγκρισης για να αντιλαμβάνονται οι υγιέστεροι πόσο τυχεροί είναι που απολαμβάνουν τη υγεία τους. Η λειτουργία των Κ.Η.Φ.Η θα ανακουφίσει πολλές οικογένειες στον δήμο μας που δεν είναι ασφαλές να αφήσουν μόνο στο σπίτι τον ηλικιωμένο γονέα τους για να πάνε στην εργασία τους ή δεν έχουν τα χρήματα για κατ’ οίκον φροντιστή ή δεν βρίσκουν γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετοί κατ’ οίκον φροντιστές
5. Ενδυνάμωση με προσθήκη προσωπικού στον πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι
6. Δωρεάν μαθήματα πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ (Καρδιαναπνευστικής Αναζωογόνησης) υποχρεωτικά στους διευθυντές και γυμναστές των σχολείων και προπονητές των αθλητικών χώρων του δήμου μας και σε όποιον άλλο δημότη επιθυμεί

Το Μητροπολιτικό πάρκο Γουδή αποτελεί σήμερα τον μοναδικό, μεγάλο, ελεύθερο, δημόσιο χώρο, είναι ένα ενιαίο αστικό τοπίο στο οποίο κύριο ρόλο παίζουν τα φυσικά του χαρακτηριστικά, η ιστορικότητα και η αρχιτεκτονική αξία των κτισμάτων του. Ο χώρος που προορίζεται για το Μητροπολιτικό Πάρκο αποτελεί μια δημόσια έκταση 965 στρεμμάτων, στα όρια των Δήμων Αθήνας, Παπάγου-Χολαργού και Ζωγράφου. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα καινοτόμο έργο με παρεμβάσεις ήπιας μορφής, για να υπάρχει το ενιαίο του χώρου αλλά και η εύκολη και αβίαστη προσπελασιμότητα. Στόχος μας ως νέα δημοτική αρχή θα είναι να καταθέσουμε και τις δικές μας προτάσεις έτσι ώστε το Πάρκο να αποτελέσει πόλο έλξης,όαση ανάσας, αναψυχής και πολιτισμού για όλο το Λεκανοπέδιο της Αττικής, ενώ θα αναβαθμίσει το δήμο μας και συνεπακόλουθα θα αυξήσει την αξία γης και κατοικίας.

Δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, ως συνέχεια του Όρους Υμηττού