Κατσαρέλης Τριαντάφυλλος (Δημήτρης)

Κατσαρέλης
Τριαντάφυλλος (Δημήτρης)

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, D.S. Grenoble INP, MBA ΕΜΠ-ΟΠΑ
Πιστοποιημένος Project Manager IPMA
Σύμβουλος Αριστείας Έργων και Οργανισμών
Επιθεωρητής Συστημάτων ISO 9001 (για την Ποιότητα) και ISO 37001(κατά της
Δωροδοκίας)
Επιστημονικός Συνεργάτης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Εξωτερικός Συνεργάτης e-learning Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών
Μελετητής μεγάλων κατασκευαστικών έργων
Ιδρυτικό μέλος Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Χολαργού
Επί σειρά ετών μέλος της Διοίκησης του Αθλητικού Δημοτικού Οργανισμού Χολαργού
Ιδρυτικό μέλος και Υπεύθυνος Συστημάτων Ποιότητας και Περιβάλλοντος του Συλλόγου «Εν Δράσει»