ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ Η ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΣΩΣ ΤΗΝ ΠΙΟ
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΜΑ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΜΑ ΛΥΣΗ, ΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ
ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ.
ΩΣ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΥΚΛΟ, ΕΝΩ ΩΣ
«ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ» ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΙΝ ΑΥΤΑ ΑΝΑΜΕΙΧΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗ
ΜΑΖΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ:
– Η ΔΙΑΛΟΓΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
– ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ:
ΚΩΔΩΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ
ΚΩΔΩΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ