Δήμητρα Κουζέλη

Δήμητρα Κουζέλη

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Technische Universitat Berlin.
Ελεύθερος επαγγελματίας, μελέτη κατασκευή ιδιωτικών έργων. Συνεργασία με Τεχνικές εταιρείες στην κατασκευή μεγάλων δημοσίων έργων υποδομής, εργοταξιακός μηχανικός.
Συμβασιούχος δημόσιος υπάλληλος στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.
Δημόσιος υπάλληλος στο ΕΚΑΒ – Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας.

Πτυχιούχος παιδαγωγικών σπουδών με διδακτική εμπειρία στην Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση.
Συμμετοχή σε επαγγελματικά συνέδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις.

Διαρκής Τεχνική επαγγελματική ενημέρωση με διεθνή κοινωνική δραστηριότητα ως μέλος του Alumni – Technische Universitat Berlin.

Από το 2005 μόνιμος κάτοικος Χολαργού.