Δέσποινα Σαγγανά

Δέσποινα Σαγγανά

Η Δέσποινα Σαγγανά, είναι Πτυχιούχος Πολιτική Επιστήμων του Πάντειου
Πανεπιστημίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Υγείας , με τίτλο Πολιτικές Υγείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Είναι μόνιμη κάτοικος Χολαργού και έχει ασχοληθεί με κινηματικές δράσεις
που αφορούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.
Ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό, αλλά δίχνει ιδιαίτερη ευαισθησία για την
νεολαία, τα προβληματα των μονογονεικών οικογενειών, τις/τους
ηλικιωμένους, τους ανθρώπους με αναπηρία, τους πρόσφυγες και
μετανάστες. Εργάζεται ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ν.Πουλαντζάς.